Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Nguyễn Trường Giang

Sinh nhật tháng 7 24, 1995
Nguyễn Trường Giang
Hồ sơ cá nhân.