Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Hội/Nhóm

Unity 3D
Unity 3D
 • Công cụ phát triển game
 • ·
 • 117 thành viên
Hợp tác/Việc làm
Hợp tác/Việc làm
 • Tuyển dụng/Nhân sự
 • ·
 • 129 thành viên
Designer - Người mang lại trí khôn
Designer - Người mang lại trí khôn
 • Thiết kế game
 • ·
 • 67 thành viên
HTML5 Game
HTML5 Game
 • Lập trình game
 • ·
 • 92 thành viên
IGDA Vietnam
IGDA Vietnam
 • Thiết kế game
 • ·
 • 14 thành viên
Hội Creation Game
Hội Creation Game
 • Lập trình game
 • ·
 • 222 thành viên
Hội Clone Game
Hội Clone Game
 • Lập trình game
 • ·
 • 198 thành viên
Windows Phone
Windows Phone
 • Lập trình game
 • ·
 • 30 thành viên
Game Việt
Game Việt
 • Vui là chính
 • ·
 • 10 thành viên