Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !
Nguyễn Tài Hải

Đây là nơi chia sẻ kiến thức về phone và độ nổi tiếng của nó để chúng ta làm sản phẩm có được số lượng người dùng lớn.


Đồng thời đây cũng là nơi cho bạn biết lỗi về phone, những khó khăn khi làm việc với nó để chúng ta tiết kiệm thời gian làm việc.


Điều này có vẻ đơn giản nhưng sẽ khiến bạn làm việc rất nhàn hạ mà lại có thể thu lại lợi nhuận lớn hơn.


 


 

iPhone 4 (4, 4S) iOS 3.5 640 960 320 326

200%  XHDPI

10.4%
Galaxy SIII Android 4.8 720 1280 360 306

200%  XHDPI

10.4%
iPhone 5 iOS 4.0 640 1136 320 326

200%  XHDPI

9.3%
Galaxy SII Android 4.3 480 800 320 219

150%  HDPI

7.5%
Galaxy Nexus Android 4.6 720 1280 360 316

200%  XHDPI

7.2%
Google Nexus 4 by LG Android 4.7 768 1280 384 320

200%  XHDPI

7.2%
Galaxy SIV Android 5.0 1080 1920 360 441

300%  XXHDPI

4.8%
Galaxy S Plus Android 4.0 480 800 320 233

150%  HDPI

4.4%
Galaxy Note II Android 5.5 720 1280 360 267

200%  XHDPI

4.4%
Galaxy S Android 4.0 480 800 480 233

100%  MDPI

4.2%
iPhone (Original - 3GS) iOS 3.5 320 480 320 163

100%  MDPI

3.4%
Galaxy Note Android 5.3 800 1280 400 285

200%  XHDPI

3.4%
Nokia Lumia (710, 800) Windows 3.7 480 800 320 252

150%  HDPI

3.2%
Nokia Lumia 920 Windows 4.5 768 1280 384 332

200%  XHDPI

3.2%
Nokia Lumia 900 Windows 4.3 480 800 320 217

150%  HDPI

3.0%
HTC One Android 4.7 1080 1920 360 468

300%  XXHDPI

2.3%
Droid Razr Android 4.3 540 960 360 256

150%  HDPI

1.8%
Droid Android 3.7 480 854 320 265

150%  HDPI

1.7%
Droid 3 & 4 Android 4.0 540 960 360 280

150%  HDPI

1.7%
Droid Razr Maxx Android 4.3 540 960 360 256

150%  HDPI

1.6%
HTC Desire HD Android 4.3 480 800 320 217

150%  HDPI

1.5%
HTC Desire Android 3.7 480 800 320 252

150%  HDPI

1.2%
BlackBerry Q10 BlackBerry 3.1 720 720 360 330

200%  XHDPI

0.7%
BlackBerry Z10 BlackBerry 4.2 768 1280 384 356

200%  XHDPI

0.6%
HTC Evo Android 4.3 480 800 320 217

150%  HDPI

0.5%
Samsung Nexus S Android 4.0 480 800 320 235

150%  HDPI

0.3%
Chia sẻ để cùng tiến bộ. http://screensiz.es/