Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Trần Phong Phú

Sống ở Viet Nam · Sinh nhật tháng 1 22, 1986
Thông tin thành viên
Giới tính:
Birth Date:
tháng 1 22, 1986
Tại:
Đăng nhập:
tháng 8 13, 2015
Gia nhập:
tháng 2 6, 2012
Cấp Thành viên:
Registered User
Hồ sơ được xem:
88
RSS Subscribers:
133
Nói về tôi..
Tôi có biệt danh là kẻ tử chiến...